Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete - EIT Health RIS Hub

,,Creating exceptional values through connections"

Rólunk

A gazdasági szempontból sokszor alábecsült dél-dunántúli régió nem csak a turistáknak lehet vonzó úticél történelmi és kulturális értékeivel, gyógyfürdőivel, mediterrán klímájával és borvidékeivel, hanem ezekre épülve hatalmas lehetőségeket rejt magában olyan iparágaknak, mint az egészségügy, az építőipar, vagy épp az IT szektor. 

Regionális innovációs vezetők egy csoportja azt a hosszú távú célt tűzte ki, hogy a térséget élhetőbb és egészségesebb, kutatásban és innovációban irányt mutató, gazdasági szempontból pedig jóval fejlettebb régióvá alakítsa azt, miközben új munkahelyeket teremt.

A gazdaságfejlesztés érdekében alakult konzorciumunk 2022. januárjában sikeresen elnyert egy pályázatot az Európai Innovációs és Technológiai intézettől (EIT), valamint annak egészségügyi fejlesztésekért felelős részlegétől, az EIT Health-től. A konzorcium vezetője a PTE Általános Orvostudományi Kar Transzdiszciplináris Kutatások Intézete, két partner pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ.

Intézetünk annak 2018-as megalakulása óta a társadalom széles rétegeivel ismerteti meg és hirdeti az egyetemi kultúrát, tudományos kutatások eredményességét, valamint interakciókat hoz létre nem csak az egyetemen belül, hanem annak falain kívül is. A transzdiszciplinaritás folyamatán keresztül új módszertani megközelítésekkel és hatékony kommunikáció kialakításával összekapcsoljuk a különböző tudományterületek, a gazdasági és a civil szféra szereplőit. Olyan teret kívánunk biztosítani, mely megkönnyíti és ösztönzi az egyes ágazatok közötti együttműködést és munkamegosztást oly módon, hogy az nem csak a résztvevők, hanem a társadalom egészét szolgálja. Tevékenységünkk fő pillérei az oktatás, a kutatás, az innováció, a tudománykommunikáció és a kapcsolatépítés. Az EIT Health (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) nemzetközi hálózat tagjaként feltörekvő tehetségeket kötünk össze iparági szereplőkkel, mely együttműködésből innovatív termékek, szolgáltatások és vállalkozások születnek.

A baranyai üzleti közösséget képviselő kamara elkötelezett a vállalkozások és a megye versenyképességének fejlesztése iránt. 26000 vállalkozásnak biztosítanak hozzáférést naprakész gazdasági, piaci információkhoz és nyújtanak tanácsadást. 3 klaszter, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter,Építőipari Technológiai Klaszter  és a Baranyai Gasztronómiai Klaszter  menedzsment feladatait látja el. Több sikeres kampány (#Heti1Helyi, #ajelenajövőd) elindítója. Az elmúlt 23 évben közel 110 nemzetközi szinten megvalósított projektben vett részt a gazdaság kiemelt ágazatainak fejlesztésére mint szakképzés, munkaerőpiac, turizmus, vállalkozás-fejlesztés, kereskedelem, környezetipar, kulturális örökség, innováció.

A 2007-ben azzal a céllal alapították meg a Központot, hogy elősegítse az együttműködéseket egyetemi kutatóhelyekkel és az egészségügyben érdekelt cégekkel, intézményekkel a lakosság egészségi állapotának javítása, a betegségek megelőzése és kezelése, valamint a gazdasági fejlődés érdekében.

A Központ munkájába beletartozik a Biothechnológiai Innovációs Klaszter (BIB Klaszter) munkájának segítése, hálózatának fejlesztése. A ma már több mint 40 tagot számláló klaszter szakterülete az egészségipar-, orvosi biotechnológia, ezen belül az in vitro diagnosztikus (IVD) orvostechnikai eszközök fejlesztése, gyártása és forgalmazása.